W związku z pandemią koronawirusa i przesunięciem Konferencji Katedr Finansów 2020 na rok 2021, Konkurs o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów zostaje również przesunięty na rok 2021 przy wydłużeniu do 2 lat (2019-2020) okresu, za jaki można będzie zgłaszać osiągnięcia publikacyjne do Konkursu.

 

Staraniem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

od roku 2016

 Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

 jest przyznawana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Organizatorem konkursu jest Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem Konkursu są prace naukowe z zakresu finansów, opublikowane w roku poprzedzającym rok ogłoszenia edycji konkursu.

 

 

Regulamin Konkursu

Jury Konkursu

 

 
 

Zapisz