prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN została powołana na Członka Rady Przewodniczących Komitetów Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023
 

Informujemy, że ukazał się jedenasty numer czasopisma "FINANSE". Zapraszamy do lektury!

Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk, Profesor Stanisław Filipowicz powołał Profesora Andrzeja Gospodarowicza na honorowego przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu, honorowym przewodniczącym może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny finanse i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.

 

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE

Opracowane przez Komitet Nauk o Finansach PAN efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse (I i II stopień) zostały zarekomendowane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako wzorcowe.

Więcej informacji w piśmie Przewodniczącego KNoF PAN.

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse (studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki)

Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Podręczniki rekomendowane przez

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk:

https://emp-scs-uat.img-osdw.pl/img-p/1/kipwn/d576082e/std/2bc-452/797948946o.jpg Sławomir Juszczyk (red.), Finanse agrobiznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019
   
swiat bankowosci 
 Małgorzata Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018
   
ubezpieczenia Wanda Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa  2016
   
komparatystyka finansow Stanisław Flejterski, Jan K. Solarz, Komparatystyka finansów, C.H. Beck, Warszawa 2014
   
bankowosc Małgorzata Zaleska (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013
   
ZIK Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa 2012
   
politykapieniezna  Andrzej Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa 2011
   
matematykafinansowa Krzysztof Piasecki, Wanda Ronka-Chmielowiec, Matematyka finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2011

 

Zapisz

Zapisz